درباره موسسه حقوقی صدرا

موسسه حقوقی صدرا با استفاده از اساتید حقوق در رشته های مختلف اقدام به تهیه جزوات و فلش کارت های حقوقی نموده است، این جزوات ضمن تدریس توسط اساتید، همیشه مطابق قوانین جدید و آزمون های حقوقی ، به روز می گردند.
با موسسه حقوقی صدرا ، همیشه در صدر باشیم