اصول فقه 1 خانم فروغی

خانم فروغی استاد فقه و اصول این مجموعه،  در حال تهیه صوتی این جزوات می باشند.

این جزوات در حال تدریس بوده و در اولین فرصت در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت.

2,000 تومان

اصول فقه جلسه اول (1).pdf
341 کیلوبایت