حقوق نجارت 1 خانم قاسم زاده

خانم سیما قاسم زاده از اساتید حقوق تجارت موسسه حقوقی صدرا این جزوه را تدوین و در شرف تدریس هستند

منتظر فلش کارتها و تدریس این استاد ارجمند باشید

2,000 تومان

حقوق تجارت 1 خانم قاسم زاده.pdf
668 کیلوبایت